Integritetspolicy

Vem jag är


Barbara Frilund-Ekberg EF

Vår webbplatsadress är:

https://barbara-frilund-ekberg.com/

Ansvarig för företagets datasäkerhet och personuppgiftsansvarig (DPO)

Barbara Frilund-Ekberg

frilundekberg@gmail.com

+46 73-0808340

Blomsterjotvägen 10

790 91 IDRE

Sverige


Vilka personuppgifter jag samlar in och varför jag samlar in dem


När du fyller i ett kontaktformulär, tillhandahåller oss information direkt eller anmäler dig till aktiviteter som företaget bjuder in till samlar vi in de uppgifter vi behöver om dig. Exempelvis namn, adress, e-postadress, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss, som hjälper oss att i vår kontakt med dig kunna rikta personliga erbjudanden, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc.


Vilka jag delar dina data med


Jag delar inte dina uppgifter med tredjepart.


Hur länge jag behåller dina uppgifter


Jag behåller dina uppgifter så länge vi har en affärsmässig relation eller att det krävs för en laglig affärsmässig uppgörelse.


Vilka rättigheter du har över dina data


Du kan alltid få tillgång till att ändra, begränsa, skicka eller radera din information. Du kan återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter och ange eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa och lagliga skäl.


Vilka utomstående parter arbetar jag med


Barbara Frilund-Ekberg EF har anlitat olika tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla bland annat IT-tjänster och marknadsföringstjänster. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.


KONTAKT

Om du har några frågor gällande denna policy, behandlingen av dina Personuppgifter, eller vill utnyttja någon av dina rättigheter såsom att begära ett registerutdrag, är du välkommen att kontakta mig.

Barbara Frilund-Ekberg

frilundekberg@gmail.com

+46 73-0808340

Blomsterjotvägen 10

790 91 IDRE

Sverige